Opstaldning / Priser

Priser

  
Bokspriser 
Pris pr. måned
Lille ponyboks    (2,25m x 2,25m)
= 1.425 kr.
Alm. ponyboks   (3m x 2,25m.)
= 1.525 kr.
Stor ponyboks    (3m x 2,5m.)
= 1.625 kr.
Alm. hesteboks (3m. x 3m.)
= 2.025 kr.
Stor hesteboks  (3m. x 3,5m)
= 2.075 kr.

Øvrige:

- Boks dagspris - 100 kr. pr. døgn.

- Opstart træpillesmuld afregnes til aktuel smuldpris og antal kg. jfr. køreplan.

- Depositum - der betales 1 måneds leje i depositum ved indflytning. Ekstraordinært slid eller skade på boksen/boksinventaret skal betales af lejer.

- Bokspriserne inkluderer foder 3 gange dagligt, træpillesmuld (hest 24 kg/pony 12 kg pr. uge), spisehalm og 2 gange wrap dagligt (hest 4 kg/pony 3 kg pr. gang).

- Bokspriserne inkluderer udmugning og ud-/indlukning i hverdagene.

 

 
Facilitetskontingent mv. følger rytteren
Pris pr. år
Interne medlemmer (hest/pony opstaldet på HIRI)
  - herudover deltagelse i staldvagter, arbejdsdage, stævnehjælp mv.      
     
   = 2.000 kr.   
 Eksterne medlemmer (hest/pony ej opstaldet på HIRI)                      
= 3.000 kr.
 
 
Pris pr. 1/2 år
Eksterne medlemmer (hest/pony ej opstaldet på HIRI)                                  
= 2.000 kr.
 
  
Gæstekort (hest/pony ej opstaldet på HIRI)
Pris pr. gang
Gæstekort ved brug af HIRIs ridehal
Gæstekort ved brug af HIRIs ridehal ifbm. undervisning
= 100 kr.
=   50 kr.
 
   
Øvrige medlemsskaber
  
Aktiv medlemsskab     Pris pr. år

Kan deltage ved stævner i HIRIs navn

 = 400 kr.
Kan deltage i HIRIs aktiviteter  
Kan stemme ved generalforsamlingen  
   
Passiv medlemsskab     
Pris pr. år
Kan støtte klubben = 200 kr.
Kan stemme ved generalforsamlingen  
 
Kontingent elevhold     
Pris pr. måned
Elevholdsundervisning (undervisning 1 gang pr. uge)
= 380 kr.
 
 
HIRI´s partsheste  Pris pr. måned
Part på HIRI-hest 2 dage pr. uge = 450 kr.
Part på HIRI-hest 3 dage pr. uge   = 575 kr.

 

Øvrige betingelser

Altid 1 måneds opsigelse og altid ultimo måned

Kontingenter refunderes ikke ved ophør af medlemsskab

 

Sidst red. december 2018
Hinnerup Ridecenter | Møllevej 7a, 8382 Hinnerup